Language of document :

Appel iværksat den 27. december 2018 af Linak A/S til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 18. oktober 2018 i sag T-367/17 – Linak mod EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical

(Sag C-821/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Linak A/S (ved Rechtsanwältin V. von Bomhard og Rechtsanwalt J. Fuhrmann)

Den anden part i appelsagen i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Ved kendelse af 19. juni 2018 har Domstolen (Tiende Afdeling) afvist appellen.

____________