Language of document :

Valitus, jonka Linak A/S on tehnyt 27.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-367/17, Linak v. EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical, 18.10.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-821/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Linak A/S (edustajat: V. von Bomhard ja J. Fuhrmann, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (kymmenes jaosto) on 19.6.2019 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen.

____________