Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 27. decembrī Linak A/S iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2018. gada 18. oktobra spriedumu lietā T-367/17 Linak/EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical

(Lieta C-821/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Linak A/S (pārstāvji: V. von Bomhard, advokāte, un J. Fuhrmann, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Tiesa (desmitā palāta) ar 2019. gada 19. jūnija rīkojumu ir atzinusi apelācijas sūdzību par nepieņemamu.

____________