Language of document :

Odvolanie podané 27. decembra 2018: Linak A/S proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 18. októbra 2018 vo veci T-367/17, Linak/EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical

(vec C-821/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Linak A/S (v zastúpení: V. von Bomhard, Rechtsanwältin, a J. Fuhrmann, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 19. júna 2019 Súdny dvor (desiata komora) rozhodol, že odvolanie je neprípustné.

____________