Language of document :

Pritožba, ki jo je Linak A/S vložila 27. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 18. oktobra 2018 v zadevi T-367/17, Linak/EUIPO - ChangZhou Kaidi Electrical

(Zadeva C-821/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Linak A/S (zastopnika: V. von Bomhard, Rechtsanwältin, in J. Fuhrmann, Rechtsanwalt)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Sodišče (deseti senat) je s sklepom z dne 19. junija 2019 odločilo, da pritožba ni dopustna.

____________