Language of document :

Överklagande ingett den 27 december 2018 av Linak A/S av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 18 oktober 2018 i mål T-367/17, Linak mot EUIPO - ChangZhou Kaidi Electrical

(Mål C-821/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Linak A/S (ombud: V. von Bomhard, Rechtsanwältin, och J. Fuhrmann, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Domstolen (tionde avdelningen) avvisade överklagandet genom beslut av den 19 juni 2019.

____________