Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το cour du travail de Liège (Βέλγιο) στις 24 Μαΐου 2019 – LM κατά Centre public d’action sociale de Seraing

(Υπόθεση C-402/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Cour du travail de Liège

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλών: LM

Εφεσίβλητος: Centre public d’action sociale de Seraing

Προδικαστικό ερώτημα

Αντιβαίνει το άρθρο 57, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, σημείο 1, του βελγικού loi 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale (οργανικού νόμου της 8ης Ιουλίου 1976 περί δημόσιων κέντρων κοινωνικής δράσης) στα άρθρα 5 και 13 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ1 , σε συνδυασμό με το άρθρο 19, παράγραφος 2, και το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της οδηγίας αυτής και στα άρθρα 7 και [21] του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ερμηνεύθηκαν από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφαση Abdida της 18ης Δεκεμβρίου 2014 (C-562/13):

πρώτον, καθόσον στερεί από αλλοδαπό υπήκοο τρίτου κράτους παρανόμως διαμένοντα στο έδαφος του κράτους μέλους την κάλυψη, στο μέτρο του δυνατού, των βασικών αναγκών του κατά τη διάρκεια της εξέτασης της προσφυγής ακυρώσεως και αναστολής που άσκησε, ιδίω ονόματι και υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου του τέκνου του, το οποίο ήταν τότε ακόμη ανήλικο, κατά απόφασης με την οποία διατάχθηκε η αναχώρησή τους από το έδαφος του κράτους μέλους,

καίτοι, δεύτερον, αφενός, το εν λόγω, ενήλικο πλέον, τέκνο πάσχει από σοβαρή ασθένεια και η εκτέλεση της απόφασης αυτής μπορεί να το εκθέσει σε σημαντικό κίνδυνο οξείας και μη αναστρέψιμης επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του και, αφετέρου, η παρουσία του γονέα αυτού στο πλευρό του ενήλικου τέκνου του κρίνεται αναγκαία από τους ιατρούς λόγω της ευπάθειας που οφείλεται στην κατάσταση της υγείας του (υποτροπιάζουσες κρίσεις δρεπανοκυτταρικής αναιμίας και αναγκαιότητα χειρουργικής επέμβασης για την αποφυγή παράλυσης);

____________

1     Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ 2008, L 348, σ. 98).