Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. svibnja 2019. uputio cour du travail de Liège (Belgija) – LM protiv Centre public d'action sociale de Seraing

(predmet C-402/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour du travail de Liège

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: LM

Tuženik: Centre public d'action sociale de Seraing

Prethodna pitanja

Je li članak 57. stavak 2. podstavak 1. belgijskog Organskog zakona od 8. srpnja 1976. o centrima za socijalnu skrb protivan člancima 5. i 13. Direktive 2008/115/EZ1 , u vezi s člankom 19. stavkom 2. i člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima kao i člankom 14. stavkom 1. točkom (b) te direktive te člancima 7. i 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima kako ih je Sud protumačio u presudi Abdida od 18. prosinca 2014. (C-562/13):

kao prvo, jer dovodi do toga da se strancu državljaninu treće države koji nezakonito boravi na državnom području države članice uskrati da preuzme brigu o svojim osnovnim potrebama, koliko god je to moguće, dok je u tijeku tužba za poništenje i suspenziju koju je, u svoje ime i u svojstvu zastupnika svojeg djeteta koje je tada još bilo maloljetno, podnio protiv odluke kojom im se nalaže da napuste državno područje države članice,

iako, kao drugo, s jedne strane, navedeno dijete koje je danas punoljetno boluje od teške bolesti i izvršenje te odluke moglo bi ga izložiti ozbiljnoj opasnosti od naglog i nepovratnog pogoršanja njegova zdravstvenog stanja i iako, s druge strane, prisutnost tog roditelja uz njegovo punoljetno dijete medicinski stručnjaci smatraju neophodnim zbog njegove ranjivosti koja proizlazi iz njegova zdravstvenog stanja (anemija srpastih stanica s recidivnim krizama i potreba za kirurškim zahvatom kako bi se izbjegla paraliza)?

____________

1     Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL 2008, L 348, str. 98.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 8., str. 188.).