Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour du travail de Liège (Belgia) la 24 mai 2019 – LM/Centre public d'action sociale de Seraing

(Cauza C-402/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour du travail de Liège

Părțile din procedura principală

Reclamant: LM

Pârât: Centre public d'action sociale de Seraing

Întrebarea preliminară

„Articolul 57 alineatul 2 primul paragraf punctul 1° din Legea organică belgiană din 8 iulie 1976 privind centrele publice de acțiune socială este contrar articolelor 5 și 13 din Directiva 2008/115/CE1 , coroborate cu articolul 19 alineatul (2) și cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și cu articolul 14 alineatul (1) litera (b) din această directivă și cu articolele 7 și [21] din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, astfel cum au fost interpretate prin Hotărârea Curții din 18 decembrie 2014, Abdida (C-562/13):

primo, întrucât acesta conduce la privarea unui străin resortisant al unui stat terț aflat în situație de ședere ilegală pe teritoriul unui stat membru de suportarea, în măsura în care este posibil, a nevoilor sale de bază în timpul exercitării acțiunii în anulare și în suspendare introduse, în nume propriu și [în calitatea sa] de reprezentant al copilului său pe atunci încă minor, împotriva unei decizii prin care li s-a impus să părăsească teritoriul unui stat membru,

în timp ce, secundo, pe de o parte, copilul respectiv astăzi major suferă de o boală gravă, pe care executarea acestei decizii îl poate expune unui risc serios de deteriorare gravă și ireversibilă a stării sale de sănătate și, pe de altă parte, prezența acestui părinte alături de copilul său major este considerată esențială de corpul medical, din cauza vulnerabilității sale care decurge din starea sa de sănătate (crize drepanocitare recidivante și necesitatea unei intervenții chirurgicale pentru a evita paralizia)?”

____________

1 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO 2008, L 348, p. 98).