Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumeenia) 25. aprillil 2019 – SC Romenergo SA, Aris Capital SA versus Autoritatea de Supraveghere Financiară

(kohtuasi C-339/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: SC Romenergo SA, Aris Capital SA

Vastustaja: Autoritatea de Supraveghere Financiară

Eelotsuse küsimused

Kas ELTL artikleid 63 jj, koostoimes direktiivi 2004/25/EÜ1 artikli 2 lõikega 2 ja 2001/34/EÜ2 artikliga 87 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus riigisisene õiguslik raamistik (kõnesolevas kohtuasjas CNVM määruse nr 1/2006 artikli 2 lõike 3 punkt j), milles on ette nähtud seadusjärgne eeldus, et seoses osalusega niisuguse äriühingu aktsiakapitalis, kelle aktsiatega on lubatud kaubelda reguleeritud turul ja kes on sisuliselt samastatud alternatiivsete investeerimisfondidega (nn finantsinvesteerimisettevõtjad), teevad koostööd:

1.    isikud, kes, kas seoses kapitaliturgudega või mitte, on teinud või teevad ühiselt majandustehinguid; ja

2.    isikud, kes kasutavad oma majandustehingutes finantsressursse, millel on üks ja seesama allikas või mis on pärit eri kehanditest, kes omakorda on asjassepuutuvad isikud?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta (ELT 2004, L 142, lk 12, ELT eriväljaanne 17/02, lk 20).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. mai 2001. aasta direktiiv 2001/34/EÜ, mis käsitleb väärtpaberite ametlikku noteerimist väärtpaberibörsil ja nende väärtpaberite kohta avaldatavat teavet (EÜT 2001, L 184, lk 1, ELT eriväljaanne 06/04, lk 24).