Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) on esittänyt 25.4.2019 – SC Romenergo SA ja Aris Capital SA v. Autoritatea de Supraveghere Financiară

(asia C-339/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Înalta Curte de Casație și Justiție

Pääasian asianosaiset

Valittajat: SC Romenergo SA ja Aris Capital SA

Vastapuoli: Autoritatea de Supraveghere Financiară

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEUT 63 artiklaa ja sitä seuraavia artikloita, kun niitä luetaan yhdessä direktiivin 2004/25/EY1 2 artiklan 2 kohdan ja direktiivin 2001/34/EY2 87 artiklan kanssa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä sellaiselle kansalliselle lainsäädäntökehykselle [nyt tarkasteltavassa tapauksessa CNVM:n määräyksen nro 1/2006 2 §:n 3 momentin j kohdalle], jossa säädetään yhdessä toimimisen laillisesta olettamasta sellaisten yhtiöiden omistuksen osalta, joiden osakkeilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla ja jotka rinnastetaan vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin (ja joista käytetään nimitystä ”societăți de investiții financiare (SIF)” (rahastosijoitusyhtiö)), kun kyseessä ovat

henkilöt, jotka ovat tehneet tai tekevät yhdessä liiketoimia, riippumatta siitä, onko niillä yhteyttä pääomamarkkinoihin

henkilöt, jotka käyttävät liiketoimissaan varoja, joilla on sama alkuperä tai jotka ovat peräisin eri tahoilta, jotka ovat niin sanottuja asianomaisia henkilöitä?

____________

1 Julkisista ostotarjouksista 21.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/25/EY (EUVL 2004, L 142, s. 12).

2 Arvopaperien ottamisesta viralliselle pörssilistalle sekä siihen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta 28.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/34/EY (EYVL 2001, L 184, s. 1).