Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. travnja 2019. uputio Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunjska) – SC Romenergo SA, Aris Capital SA protiv Autoritatea de Supraveghere Financiară

(predmet C-339/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: SC Romenergo SA, Aris Capital SA

Druga stranka u postupku: Autoritatea de Supraveghere Financiară

Prethodno pitanje

Treba li članak 63. i sljedeće članke UFEU-a, u vezi s člankom 2. stavkom 2. Direktive 2004/25/EZ1 i člankom 87. Direktive 2001/34/EZ2 , tumačiti na način da im se protivi nacionalna odredba (u konkretnom slučaju članak 2. stavak 3. podstavak (j) Uredbe CNVM br. 1/2006) kojom se utvrđuje pravna presumpcija usklađenog djelovanja kad je riječ o udjelima u društvima čije su dionice uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu te se smatraju alternativnim investicijskim fondovima (tzv. društva za financijska ulaganja – S.I.F.) u odnosu na:

1.    osobe koje su izvršile ili zajedno izvršavaju gospodarske transakcije u vezi s tržištem kapitala ili neovisno o istome, i

2.    osobe koje u okviru gospodarskih transakcija koriste financijske resurse koji imaju isti izvor ili proizlaze od različitih uključenih subjekata.

____________

1 Direktiva 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje (SL 2004., L 142, str. 12) (SL, Posebno izdanje na hrvatskom jeziku: poglavlje 17., svezak 1., str. 141.)

2 Direktiva 2001/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. svibnja 2001. o uvrštenju vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze te o informacijama koje treba objaviti o tim vrijednosnim papirima (SL 2001., L 184, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku poglavlje 6., svezak 3. str. 8.)