Language of document :

Az Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Románia) által 2019. április 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC Romenegro SA, Aris Capital SA kontra Autoritatea de Supraveghere Financiară

(C-339/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Az alapeljárás felei

Felperesek: SC Romenegro SA, Aris Capital SA

Alperes: Autoritatea de Supraveghere Financiară

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2004/25/EK irányelv1 2. cikkének (2) bekezdésével és a 2001/34/EK irányelv2 87. cikkével összefüggésben az EUMSZ 63. és azt követő cikkeket, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti jogszabályi keret [a jelen ügyben a CNVM 1/2006. sz. rendelete 2. cikke (3) bekezdésének j) pontja], amely az összehangolt magatartás törvényi vélelmét állítja fel olyan társaságokban fennálló részesedések tekintetében, amelyek részvényei be vannak vezetve valamely szabályozott piacra, és amelyek alternatív befektetési alapokkal egyenértékűnek minősülnek (úgynevezett pénzügyi befektetési vállalkozások; a továbbiakban: S. I.F), a következők vonatkozásában:

1.    olyan személyek, akik a tőkepiachoz kapcsolódó vagy ahhoz nem kapcsolódó gazdasági ügyleteket együttesen végeztek vagy végeznek, és

2.    olyan személyek, akik a gazdasági ügyletek keretében azonos eredetű vagy érintett személyeknek minősülő, eltérő jogalanyoktól származó pénzügyi forrásokat használnak fel?

____________

1 A nyilvános vételi ajánlatról szóló, 2004. április 21 i 2004/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 142., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 20. o.)

2 Az értékpapírok hivatalos tőzsdei jegyzésre történő bevezetéséről és az ilyen értékpapírokról közzéteendő információkról szóló, 2001. május 28-i 2001/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 184., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 4. kötet, 24. o.)