Language of document :

2019 m. balandžio 25 d. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Romenergo SA, Aris Capital SA / Autoritatea de Supraveghere Financiară

(Byla C-339/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: SC Romenergo SA, Aris Capital SA

Kita apeliacinio proceso šalis: Autoritatea de Supraveghere Financiară

Prejudiciniai klausimai

Ar SESV 63 ir paskesni straipsniai, siejami su Direktyvos 2004/25/EB1 2 straipsnio 2 dalimi ir su Direktyvos 2001/34/EB2 87 straipsniu, turi būti aiškinami taip, kad jiems prieštarauja nacionalinės teisės sistemos nuostata [šiuo atveju – CNVM reglamento Nr. 1/2006 2 straipsnio 3 dalies j punktas], kuria įtvirtinama teisinė prezumpcija, kad įgydami ar turėdami alternatyvaus investavimo fondams prilyginamų bendrovių (vadinamosios investicinės bendrovės – IB) akcijas, kuriomis leidžiama prekiauti reguliuojamoje rinkoje, sutartinai veikia:

1.    asmenys, kurie kartu sudarė ar sudaro su kapitalo rinka susijusius arba nesusijusius ekonominius sandorius, ir

2.    asmenys, kurie, sudarydami ekonominius sandorius, naudoja tos pačios kilmės ar skirtingų subjektų, kurie yra dalyvaujantys subjektai, finansinius išteklius?

____________

1 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų (OL L 142, 2004, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 20).

2 2001 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/34/EB dėl vertybinių popierių įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą ir dėl informacijos, kuri turi būti skelbiama apie tuos vertybinius popierius (OL L 184, 2001, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 4 t., p. 24).