Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romunija) 25. aprila 2019 – SC Romenergo SA, Aris Capital SA/Autoritatea de Supraveghere Financiară

(Zadeva C-339/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: SC Romenergo SA, Aris Capital SA

Tožena stranka: Autoritatea de Supraveghere Financiară

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 63 PDEU in naslednje v povezavi s členom 2(2) Direktive 2004/25/ES1 in s členom 87 Direktive 2001/34/ES2 razlagati tako, da nasprotujejo nacionalnemu zakonodajnemu okviru [v obravnavani zadevi člen 2(3)(j) uredbe CNVM št. 1/2006], ki določa zakonsko domnevo usklajevanja udeležb v družbah, katerih delnice so bile dane v trgovanje na reguliranem trgu in se obravnavajo kot alternativni investicijski skladi (poimenovani družbe za finančne naložbe – S.I.F.), glede:

1.    oseb, ki so skupaj izvajale ali izvajajo ekonomske transakcije, povezane s kapitalskim trgom ali ne, in

2.    oseb, ki v okviru ekonomskih transakcij uporabljajo finančna sredstva istega izvora ali z izvorom iz različnih subjektov, če gre za udeležene subjekte.

____________

1 Direktiva 2004/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ponudbah za prevzem (UL 2004, L 142, str. 12).

2 Direktive 2001/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. maja 2001 o sprejemu vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na borzi in o informacijah, ki jih je treba objaviti v zvezi s temi vrednostnimi papirji (UL 2001, L 184, str. 1).