Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Supreme Court of the United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 27 Μαΐου 2019 – The Software Incubator Ltd κατά Computer Associates (UK) Ltd

(Υπόθεση C-410/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

Supreme Court of the United Kingdom

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: The Software Incubator Ltd

Αναιρεσίβλητη: Computer Associates (UK) Ltd

Προδικαστικά ερωτήματα

Αποτελεί ένα αντίγραφο λογισμικού υπολογιστή, το οποίο παρέχεται σε πελάτες του αντιπροσωπευόμενου ηλεκτρονικά και όχι σε υλικό μέσο, «εμπόρευμα» κατά την έννοια του εν λόγω όρου, όπως αυτός περιλαμβάνεται στον ορισμό του εμπορικού αντιπροσώπου στο άρθρο 1, παράγραφος 2, της οδηγίας 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1986, για τον συντονισμό των δικαίων των κρατών μελών όσον αφορά τους εμπορικούς αντιπροσώπους (ανεξάρτητους επαγγελματίες)1 (στο εξής: οδηγία);

Αποτελεί η προμήθεια λογισμικού υπολογιστή σε πελάτες του αντιπροσωπευόμενου, μέσω της χορήγησης στον πελάτη διαρκούς άδειας χρήσης αντιγράφου του λογισμικού, «πώληση εμπορευμάτων» κατά την έννοια του εν λόγω όρου, όπως αυτός περιλαμβάνεται στον ορισμό του εμπορικού αντιπροσώπου στο άρθρο 1, παράγραφος 2, της οδηγίας;

____________

1 EE 1986, L 382, σ. 17.