Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supreme Court of the United Kingdom (Ühendkuningriik) 27. mail 2019 – The Software Incubator Ltd versus Computer Associates (UK) Ltd

(kohtuasi C-410/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supreme Court of the United Kingdom

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: The Software Incubator Ltd

Vastustaja: Computer Associates (UK) Ltd

Eelotsuse küsimused

1.    Kui arvutitarkvara koopia tarnitakse esindatava klientidele elektrooniliselt ja mitte füüsilisel andmekandjal, siis kas on tegemist „kaubaga“ nõukogu [18.] detsembri 1986. aasta direktiivi 86/653/EMÜ füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevate kaubandusagentide tegevust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 1 lõikes 2 sätestatud kaubandusagendi määratluses sisalduva termini tähenduses?1

2.    Kui esindatava klientidele tarnitakse arvutitarkvara niiviisi, et kliendile antakse arvutitarkvara eksemplari kasutamiseks tähtajatu litsents, siis kas on tegemist „kauba müügiga“ direktiivi 86/653 artikli 1 lõikes 2 sätestatud kaubandusagendi määratluses sisalduva termini tähenduses?

____________

1 EÜT 1986, L 382, lk 17; ELT eriväljaanne 06/01, lk 177.