Language of document :

A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2019. május 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – The Software Incubator Ltd kontra Computer Associates (UK) Ltd

(C-410/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court of the United Kingdom

Az alapeljárás felei

Felperes: The Software Incubator Ltd

Alperes: Computer Associates (UK) Ltd

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A kereskedelmi ügynök fogalmának a tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1986. december [18]-i 86/653/EGK tanácsi irányelv1 (a továbbiakban: irányelv) 1. cikkének (2) bekezdésében szereplő értelmében vett „áruk” fogalmának körébe tartozik-e valamely számítógépes szoftver egy példánya, amennyiben a megbízó vevői számára azt elektronikusan, nem pedig fizikai adathordozó formájában szolgáltatják?

Valamely számítógépes szoftvernek a megbízó vevője részére a számítógépes szoftver egy példányának időbeli korlátozás nélküli felhasználási engedélyével együtt történő szolgáltatása a kereskedelmi ügynök fogalmának az irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében szereplő meghatározásában szereplő értelemben vett „áruk eladásának” minősül-e?

____________

1 HL 1986. L 382, 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 177. o.