Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court of the United Kingdom (Regatul Unit) la 27 mai 2019 – The Software Incubator Ltd v Computer Associates (UK) Ltd

(Cauza C-410/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Supreme Court of the United Kingdom

Părțile din procedura principală

Reclamantă: The Software Incubator Ltd

Pârâtă: Computer Associates (UK) Ltd

Întrebările preliminare

Atunci când copiile unui program informatic sunt furnizate clienților unui comitent pe cale electronică, iar nu pe un suport material, acestea constituie „produse” în sensul noțiunii respective astfel cum apare în definiția agentului comercial de la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 86/653/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1986 privind coordonarea legislației statelor membre referitoare la agenții comerciali independenți?1

Dacă programul informatic este furnizat clienților unui comitent prin acordarea unei licențe perpetue către client pentru utilizarea unei copii a programului informatic respectiv, aceasta constituie o „vânzare [...] a produselor” în sensul noțiunii menționate astfel cum apare în definiția agentului comercial de la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 86/653?

____________

1 JO 1986, L 382, p. 17, Ediție specială, 06/vol. 1, p. 176.