Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court of the United Kingdom (Združeno kraljestvo) 27. maja 2019 – The Software Incubator Ltd/Computer Associates (UK) Ltd

(Zadeva C-410/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court of the United Kingdom

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: The Software Incubator Ltd

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Computer Associates (UK) Ltd

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali kopija računalniške programske opreme, če se naročiteljevim strankam dostavi elektronsko in ne na snovnem nosilcu, pomeni „izdelke“ v smislu tega izraza, kot je razviden iz opredelitve trgovskega zastopnika v členu 1(2) Direktive Sveta z dne [18.] decembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic o samozaposlenih trgovskih zastopnikih1 (86/653/EGS, v nadaljevanju: Direktiva)?

Če se računalniška programska oprema naročiteljevim strankam dobavi tako, da se stranki podeli licenca za uporabo kopije programske opreme za nedoločen čas, ali to pomeni „prodajo izdelkov“ v smislu tega izraza, kot je razviden iz opredelitve trgovskega zastopnika v členu 1(2) Direktive?

____________

1     UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 1, str. 177.