Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Hamburg (Německo) dne 19. dubna 2019 – eurocylinder systems AG v. Hauptzollamt Hamburg

(Věc C-324/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Hamburg

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: eurocylinder systems AG

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg

Předběžná otázka

Je nařízení Rady (ES) č. 926/2009 ze dne 24. září 2009, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky1 platné?

____________

1 Úř. věst. 2009, L 262, s. 19.