Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 19.4.2019 – eurocylinder systems AG v. Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(asia C-324/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: eurocylinder systems AG

Vastaaja: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Ennakkoratkaisukysymys

Onko lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa sekä tässä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 24.9.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 926/20091 pätevä?

____________

1 EUVL 2009, L 262, s. 19.