Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. travnja 2019. uputio Finanzgericht Hamburg (Njemačka) - eurocylinder systems AG protiv Hauptzollamt Hamburg

(predmet C-324/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: eurocylinder systems AG

Tuženik: Hauptzollamt Hamburg

Prethodno pitanje

Je li valjana Uredba Vijeća (EZ) br. 926/2009 od 24. rujna 2009. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza ili čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine1 ?

____________

1 SL 2009., L 262, str. 19. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 54., str. 286.)