Language of document :

A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2019. április 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – eurocylinder systems AG kontra Hauptzollamt Hamburg

(C-324/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Hamburg

Az alapeljárás felei

Felperes: eurocylinder systems AG

Alperes: Hauptzollamt Hamburg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Érvényes-e a Kínai Népköztársaságból származó egyes varrat nélküli vas- vagy acélcsövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 2009. szeptember 24-i 926/2009/EK tanácsi rendelet1 ?

____________

1 HL 2009. L 262., 19. o.