Language of document :

2019 m. balandžio 19 d. Finanzgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje eurocylinder systems AG / Hauptzollamt Hamburg

(Byla C-324/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: eurocylinder systems AG

Atsakovė: Hauptzollamt Hamburg

Prejudicinis klausimas

Ar galioja 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 926/20091 , kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies ar plieno, galutinis surinkimas?

____________

1 OL L 262, 2009, p. 19.