Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 19. aprīlī iesniedza Finanzgericht Hamburg (Vācija) – eurocylinder systems AG/Hauptzollamt Hamburg

(Lieta C-324/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: eurocylinder systems AG

Atbildētāja: Hauptzollamt Hamburg

Prejudiciālie jautājumi

Vai ir spēkā Padomes Regula (EK) Nr. 926/2009 (2009. gada 24. septembris), ar ko piemēro galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts tādu konkrētu dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļu un caurulīšu importam, kā izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā 1 ?

____________

1 OV 2009, L 262, 19. lpp..