Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg (Duitsland) op 19 april 2019 – eurocylinder systems AG / Hauptzollamt Hamburg

(Zaak C-324/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Finanzgericht Hamburg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: eurocylinder systems AG

Verwerende partij: Hauptzollamt Hamburg

Prejudiciële vraag

Is verordening (EG) nr. 926/2009 van de Raad van 24 september 2009 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of van staal, van oorsprong uit de Volksrepubliek China1 geldig?

____________

1 PB 2009, L 262, blz. 19.