Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Hamburg (Germania) la 19 aprilie 2019 – eurocylinder systems AG/Hauptzollamt Hamburg

(Cauza C-324/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Hamburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: eurocylinder systems AG

Pârât: Hauptzollamt Hamburg

Întrebarea preliminară

Este valid Regulamentul (CE) nr. 926/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile anumitor țevi și tuburi fără sudură, din fier sau oțel, originare din Republica Populară Chineză1 ?

____________

1 JO 2009, L 262, p. 19.