Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Hauptzollamt Hamburg (Tyskland) den 19 april 2019 – eurocylinder systems AG mot Hauptzollamt Hamburg

(Mål C-324/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Hamburg

Parter i det nationella målet

Klagande: eurocylinder systems AG

Motpart: Hauptzollamt Hamburg

Giltighetsfråga

Är rådets förordning (EG) nr 926/2009 av den 24 september 2009 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina1 giltig?

____________

1 EUT L 262, 2009, s. 19.