Language of document :

Жалба, подадена на 18 декември 2018 г. от Saga Furs Oyj срещу определението на Общия съд (трети състав), постановено на 12 октомври 2018 г. по дело T-313/18 — Saga Furs/EUIPO - Support Design

(Дело C-805/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Saga Furs Oyj (представител: J. Kaulo, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Support Design AB

С определение от 12 юни 2019 г. Съдът (осми състав) прие, че жалбата е недопустима.

____________