Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 18. prosince 2018 Saga Furs Oyj proti usnesení Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 12. října 2018 ve věci T-313/18, Saga Furs v. EUIPO - Support Design

(Věc C-805/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Saga Furs Oyj (zástupce: J. Kaulo, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Support Design AB

Usnesením ze dne 12. června 2019 Soudní dvůr (osmý senát) rozhodl, že je kasační opravný prostředek nepřípustný.

____________