Language of document :

Appel iværksat den 18. december 2018 af Saga Furs Oyj til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 12. oktober 2018 i sag T-313/18 – Saga Furs mod EUIPO – Support Design

(Sag C-805/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Saga Furs Oyj (ved luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja J. Kaulo)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret og Support Design AB

Ved kendelse af 12. juni 2019 har Domstolen (Ottende Afdeling) afvist appellen.

____________