Language of document :

Saga Furs Oyj 18. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 12. oktoobri 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-313/18: Saga Furs versus EUIPO – Support Design

(kohtuasi C-805/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Saga Furs Oyj (esindaja: luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja J. Kaulo)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Support Design AB

Euroopa Kohus (kaheksas koda) tunnistas 12. juuni 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.

____________