Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 18. decembrī Saga Furs Oyj iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2018. gada 12. oktobra rīkojumu lietā T313/18 Saga Furs/EUIPO – Support Design

(Lieta C805/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Saga Furs Oyj (pārstāvis: J. Kaulo, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Support Design AB

Ar 2019. gada 12. jūnija rīkojumu Tiesa (astotā palāta) ir atzinusi apelācijas sūdzību par nepieņemamu.

____________