Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 12 października 2018 r. w sprawie T-313/18, Saga Furs/EUIPO – Support Design, wniesione w dniu 18 grudnia 2018 r. przez Saga Furs Oyj

(Sprawa C-805/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Saga Furs Oyj (przedstawiciel: J. Kaulo, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej; Support Design AB

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (ósma izba) odrzucił odwołanie jako niedopuszczalne.

____________