Language of document :

Odvolanie podané 18. decembra 2018: Saga Furs Oyj proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 12. októbra 2018 vo veci T-313/18, Saga Furs/EUIPO – Support Design

(vec C-805/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Saga Furs Oyj (v zastúpení: J. Kaulo, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Support Design AB

Uznesením z 12. júna 2019 Súdny dvor (ôsma komora) rozhodol, že odvolanie je neprípustné.

____________