Language of document :

Överklagande ingett den 18 december 2018 av Saga Furs Oyj av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 12 oktober 2018 i mål T-313/18, Saga Furs mot EUIPO - Support Design

(Mål C-805/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Saga Furs Oyj (ombud: J. Kaulo, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Support Design AB

Domstolen (åttonde avdelningen) har genom beslut av den 12 juni 2019 avvisat överklagandet.

____________