Language of document :

Жалба, подадена на 27 декември 2018 г. от Aldo Supermarkets срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 25 октомври 2018 г. по дело T-359/17 — Aldo Supermarkets/EUIPO — Aldi Einkauf

(Дело C-822/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Aldo Supermarkets (представител: M. Thewes, avocat)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

С определение от 4 юни 2019 г. Съдът (шести състав) обяви жалбата за недопустима.

____________