Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 27. prosince 2018 Aldo Supermarkets proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 25. října 2018 ve věci T-359/17, Aldo Supermarkets v. EUIPO - Aldi Einkauf

(Věc C-822/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Aldo Supermarkets (zástupce: M. Thewes, avocat)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

Usnesením ze dne 4. června 2019 Soudní dvůr (šestý senát) rozhodl, že je kasační opravný prostředek nepřípustný.

____________