Language of document :

Appel iværksat den 27. december 2018 af Aldo Supermarkets til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 25. oktober 2018 i sag T-359/17 – Aldo Supermarkets mod EUIPO – Aldi Einkauf

(Sag C-822/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Aldo Supermarkets (ved avocat M. Thewes)

De andre parter i appelsagen i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

Ved kendelse af 4. juni 2018 har Domstolen (Sjette Afdeling) afvist appellen.

____________