Language of document :

Aldo Supermarketsi 27. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 25. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-359/17: Aldo Supermarkets versus EUIPO – Aldi Einkauf

(kohtuasi C-822/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Aldo Supermarkets (esindaja: advokaat M. Thewes)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

Euroopa Kohus (kuues koda) tunnistas 4. juuni 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.

____________