Language of document :

2018 m. gruodžio 27 d. Aldo Supermarkets pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. spalio 25 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-359/17 Aldo Supermarkets / EUIPO – Aldi Einkauf

(Byla C-822/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Aldo Supermarkets, atstovaujama advokato M. Thewes

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

2019 m. birželio 4 d. nutartimi Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) atmetė apeliacinį skundą kaip nepriimtiną.

____________