Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 27. decembrī Aldo Supermarkets iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 25. oktobra spriedumu lietā T-359/17 Aldo Supermarkets/EUIPO – Aldi Einkauf

(Lieta C-822/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Aldo Supermarkets (pārstāvis: M. Thewes, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

Tiesa (sestā palāta) ar 2019. gada 4. jūnija rīkojumu ir atzinusi apelācijas sūdzību par nepieņemamu.

____________