Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 27 december 2018 door Aldo Supermarkets tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 25 oktober 2018 in zaak T-359/17, Aldo Supermarkets/EUIPO - Aldi Einkauf

(Zaak C-822/18 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Aldo Supermarkets (vertegenwoordiger: M. Thewes, avocat)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

Bij beschikking van 4 juni 2019 heeft het Hof van Justitie (Zesde kamer) de hogere voorziening niet-ontvankelijk verklaard.

____________