Language of document :

Odvolanie podané 27. decembra 2018: Aldo Supermarkets proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 25. októbra 2018 vo veci T-359/17, Aldo Supermarkets/EUIPO – Aldi Einkauf

(vec C-822/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Aldo Supermarkets (v zastúpení: M. Thewes, avocat)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

Uznesením zo 4. júna 2019 Súdny dvor (šiesta komora) rozhodol, že odvolanie je neprípustné.

____________