Language of document :

Pritožba, ki jo je Aldo Supermarkets vložila 27. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 25. oktobra 2018 v zadevi T-359/17, Aldo Supermarkets/EUIPO - Aldi Einkauf

(Zadeva C-822/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Aldo Supermarkets (zastopnik: M. Thewes, avocat)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

Sodišča (šesti senat) je s sklepom z dne 4. junija 2019 odločilo, da pritožba ni dopustna.

____________