Language of document :

Överklagande ingett den 27 december 2018 av Aldo Supermarkets av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 25 oktober 2018 i mål T-359/17, Aldo Supermarkets mot EUIPO - Aldi Einkauf

(Mål C-822/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Aldo Supermarkets (ombud: M. Thewes, avocat)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)och Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

Genom beslut av den 4 juni 2019 avvisade domstolen (sjätte avdelningen) överklagandet.

____________