Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná International Protection Appeals Tribunal (Irsko) dne 16. května 2019 – Paní R.A.T., pan D.S v. Minister for Justice and Equality

(Věc C-385/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

International Protection Appeals Tribunal

Účastníci původního řízení

Žalobce: Paní R.A.T. a pan D.S.

Žalovaný: Minister for Justice and Equality

Předběžné otázky

Může se článek 15 směrnice 2013/33/EU1 vztahovat na různé kategorie „žadatelů“?

Jaký druh jednání může vést ke zpoždění přičitatelnému žadateli ve smyslu čl. 15 odst. 1 směrnice 2013/33/EU?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013 , kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu. (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 96).