Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af International Protection Appeals Tribunal (Irland) den 16. maj 2019 – R.A.T. og D.S. mod Minister for Justice and Equality

(Sag C-385/19)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

International Protection Appeals Tribunal

Parter i hovedsagen

Klagere: R.A.T. og D.S.

Indklaget: Minister for Justice and Equality

Præjudicielle spørgsmål

Er der fastsat separate kategorier af »ansøgere« i artikel 15 i direktiv 2013/33/EU 1 ?

Hvilken form for adfærd udgør en forsinkelse, der kan tilskrives ansøgeren, som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2013/33/EU?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26.6.2013 om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (EUT 2013, L 180, s. 96).