Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud International Protection Appeals Tribunal (Iirimaa) – R.A.T. ja D.S. versus Minister for Justice and Equality

(kohtuasi C-385/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

International Protection Appeals Tribunal

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: R.A.T. ja D.S.

Vastustaja: Minister for Justice and Equality

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2013/33/EL1 artiklis 15 on silmas peetud eraldi „taotlejate“ kategooriaid?

2.    Missugune käitumine kujutab endast taotlejast tingitud viivitust direktiivi 2013/33/EL artikli 15 lõike 1 tähenduses?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/33/EL, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud) (ELT 2013, L 180, lk 96).